شهادت سالار و سرور شهيدان و یاران وفادارش بر عاشقان راه آزادي و آزادگي تسليت باد.

ash.jpg

/ 2 نظر / 3 بازدید
ناصر موسوی

امام حسين هنگام شهادت طلبی ۶۳ سال داشت.پيامبر در ۶۳ سالگی رحلت کرد وعلی در همين سن به شهادت رسيد. اگر اعداد دو کف دست را از هم کم کنيد به همين عدد ميرسيد.

ناصر موسوي

امام حسین ده سال در بیعت با معاویه بود ولی شرط بیعت تا زمان زنده موندن معاویه بود. وقتی مرد امام حسین با خارج شدن از مراسم حج از بیعت معاویه نیز خارج شد واعلام کرد با یزید هم به دو علت شرابخواری و میمون بازی بیعت نخواهد کرد.