ای کاش ای کاش

-  دردناک ترین واقعیت این است که ببینی آدم ها برای پذیرش نفرت و  جدایی آماده ترند تا برای قبول دوستی و نزدیکی!  

-  این که حس کنی در رابطه‌ها بوی بی اعتمادی و ناباوری به مشام ات می‌خورد، نشانه‌ی سقوط ارزش‌هاست!

- این که شاهد باشی تخم یأس و بدبینی همه جا کاشته می‌شود، دلهره‌آور است و باعث می‌شود که کم کم بفهمی چرا  پراکنده‌ایم!

ای کاش ....

- کم تر شکایت می‌کردیم و بیشتر گوش می‌دادیم!

- در انتقاد کردن منصف و در پذیرش انتقاد، سخاوت‌مند بودیم!

-  بهانه‌جویی‌ها را کنار می‌گذاشتیم و در به در، دنبال محبت می‌گشتیم!

-  پیش‌فرض‌ها و غرض‌ورزی‌ها جایشان را می‌دادند به دل پاکی‌ها و گذشت‌ها!

-  راه بغض را می‌بستیم و پا می‌گذاشتیم در جاده‌ی لبخند!

-  رسم مثبت‌اندیشی پیشه می‌کردیم!

ای کاش....

-         حرمت‌های انسانی را زیر پا نمی‌ذاشتیم!

-         نفرت را با عشق جایگزین می‌کردیم!

-         همه‌خواهی را جایگزین  خودخواهی می‌کردیم!

-         در ابراز علاقه منت نمی‌ذاشتیم!

-         ای کاش و ای کاش همه چی واقعی بود!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید