اگر حس روییدن در تو باشد،حتی در کویر هم رشد خواهی کرد

There is a way, when there is a will

/ 0 نظر / 18 بازدید