دلم میخواست

دلم میخواست میتونستم داد بزنم به خودم که این حق من است

دلم میخواست میشد فریاد بزنم بر سر خودم که این هم حق من است

دلم میخواست خدا را میدیدم و بهش میگفتم تو گفتی که خیلی کارم درسته، ولی کو؟؟؟؟

زیادی مؤدب بودن و حقوق دیگران را رعایت کردن یعنی خودکشی کردن، یعنی خود را ضایع کردن، یعنی خود را پیر کردن، یعنی یعنی یعنی اینکه خیلی هم درست نبوده این کاری که تو کردی....

چی شد؟ چیزی نشد، با خودم بودم

/ 0 نظر / 36 بازدید