thumb2.php?f=KhalilGibranMemorial01.jpg&w=250

                                                  زندگی ساحره‏ای است

                                                                         که با زيبايی‏اش افسونمان می‏کند-

                                                    اما کسی که حيله‏هايش را بشناسد،

                                                                                 از سحر او خواهد گريخت.  

/ 2 نظر / 13 بازدید
ژاله

اگر جه هیچ چیز نباید انسان ها را از هم جدا کند اما خورشید و ماه تا کنون این کار را بسیار کرده اند . به روزم

ژاله

اوایل خوشحالی نمی گذاشت خوابم ببرد بعد اندوه شب ها نگهبانم شد. همین که هیچ کدام از این دو دیگر به دیدنم نیا مدند خوابم برد . اما افسوس هر صبح بهاری برایم شب یلدایی به همراه داشت . غم تو ، غم من بود غم من ، غم تو اگر تو یک شادی با خود نداشتی من خود هیچ نداشتم . به روزم