باور

باور، آری! باور

باور دارم، پس هستم،

باور دارم، پس زندگی برای من است،

باور دارم، پس امید دارم،

باور دارم، پس می‏توانم،

باور دارم، پس می‏خواهم،

باور دارم، پس اگر باور داری، باش و بنگر که خدایت رحمان و رحیم است،

و اینک گروه باور و باورهایش http://www.baavarnew.ir

/ 1 نظر / 17 بازدید
لب خندان

باور دارم به آنچه که میخواهم خواهم رسید