خيلی جالبه!

 

 

منظورم اين است که نميدانم حسی مرا تشويق میکند تا هر روز به وبلاگها سری بزنم و مطالب دوستان را بخوانم.

جا دارد که از زحمات استاد گيويان بخصوص تکليف ايشان برای ساختن وبلاگ که در واقع توفيقی اجباری شد و همه از اين موضوع بسيار راضی هستند- تشکر صميمانه داشته باشم. 

لا اقل از سرنوشت تحقيق هايی که تا حالا نوشته ايم نگران نخواهيم بود زيرا می دانيم که کسانی به غير از اساتيد محترم آنها را خواهند خواند.

من که از اين موضوع خيلی خوشحال هستم- شما چطور؟  01.gif

/ 5 نظر / 19 بازدید
حسن فاخری

زمانی که ما در دانشگاه درس می خوانديم از اين امکانات خبری نبود. خوش به حالتان که تحقيق درسهایتان نيز شيک تر و قابل اصلاح تر نوشته می شود. موفق باشيد.