عدالت
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ خرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

چرا؟

روز چهارشنبه که از سر کار برمی‌گشتم ، توی یکی از کوچه‌هایی که به خیابان سهروردی راه داره، دیدم دو نفر باهم دعواشون شده و چند نفر هم دارند وساطت می‌کنند. نزدیک‌تر که شدم متوجه شدم که این دو نفر سر زباله دعواشون شده!!! و یکی زده سر دیگری را شکسته و از سرش خون می‌آمد!!!

از حرفاشون فهمیدم که یکی زودتر از دیگری آمده و به سطل‌های زباله سیستم مکانیزه شهرداری زودتر خودش را رسانده و در حال تفتیش و جستجو بوده که آن یکی از راه رسیده و بر سر زباله دعواشون شده ....

یک نفر که وساطت کرده بود و نقش قاضی را داشت به ضارب می‌گفت که آخه نباید می‌زدی سرش را می‌شکستی، احترام ریش سفیدش را نگه دار... و از این حرف‌ها....

راستش دلم گرفت و با خودم گفتم چرا؟ چرا باید یکی اینطوری سرش بر سر زباله بشکند و معلوم نیست این شکستن سر بعداً چه بلایی سرش بیاورد .... و یکی دیگه اصلاً عین خیالش نباشه ....

آیا عدالت این است؟.... آیا برابری این است؟...