۱۷ مهر- روز جهانی پست (World Post Day)
ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱٧ مهر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

«هرودوت» مورخ يونانی می‏نويسد: مخترع پست و چاپار، ايرانيان عهد هخامنشی می‏باشند. يکی از مشهورترين و حساس‏ترين تشکيلات اداری هخامنشيان چاپارخانه بود که گروه چابک‏سواران آن ارتباط دايمی بين مرکز و ايالات ايران را برقرار می‏‏کردند و در حقيقت کليه امور ارتباطی ايران زمين به وسيله آنان تأمين می‏شد.
بنيان تشکيلات چاپارخانه در ايران را «ديوان بريد» می‏ناميدند که يکی از مهمترين ادارات دولتی محسوب می‏شد. بعدها يونانی‏ها و رومی‏ها به تقليد از ايرانی‏ها سيستم پستی خود را به‏وجود آوردند.  گفته می‏شود که شعار تشکيلات چاپاری اين بوده است « نه سرما، نه گرما، نه باران، چاپار را از رفتن باز نمی‏دارد.» 
در قرن 
۱۵ ميلادی، چاپارها جای خود را به نامه‏برهای کالسکه‏سوار دادند، در آن زمان فاصله ايستگاه‏هايی که کالسکه‏سوارها می‏پيمودند و پس از آن اسب کالسکه‏ها بايد عوض می‏شد ، پست نام گرفت که اين در واقع مبنای ايجاد کلمه پست بوده است.
با مراجعه به تاريخ درمی‏يابيم؛ که اولين ارتباطات اثرگذار بر روابط جوامع از طريق پست در حوزه ارتباطات بوده است. پست به عنوان يک رسانه ملی و بين‏المللی و وسيله ارتباطی ارزان‏قيمت و در دسترس نقش زيربنايی در برقراری ارتباط بين جوامع دارد. هر کس پست را با نامه می‏شناسد و هر زمان که نام پست می‏آيد بی‏شک فکر هر شنونده‏ای به سوی نامه رفته و در ذهن خود به  اين پيک قديمی می‏انديشد.

و اينک روز جهانی پست..

روز جهانی پست يعنی ۹ اکتبر( ۱۷ مهر) مقارن با روز تأسيس يک سازمان بين‏المللی به نام " اتحاديه پستی جهانی"(universal postal union), در شهر برن پايتخت سوئيس در سال ۱۸۷۴ است. کشور ج. ا. ايران ۳ سال بعد از تأسيس اين اتحاديه در سال ۱۸۷۷ به عنوان بيست و نهمين کشور به عضويت آن درآمد.۱۳۰سال از آن می‏گذرد و پست ايران همچنان به عنوان يکی از اعضای اين سازمان فعاليت می‏کند. 

روز جهانی پست مبارک