ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

رمضان، يعنی باران پر برکت رحمت الهی؛

اگر تو از اين باران خيس نشدی، دليل بر نباريدن باران نيست.

شايد اين تو بودی که نخواستی زير باران خيس شوی و
چه عجيب است اگر زير
باران خيس شوی!