ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

پندی از پدر مديريت نوين، پيتر دراکر

علم اخلاق در کسب و کار ؛

مهمترين اصل اين است که به کسی ضرر نزنی.

نخستين بار که مسئوليت حرفه‏ای تعريف شد 2500 سال پيش بود. در آن زمان بقراط، پزشک يونانی، در سوگند خود گفت: ؛ و بدان مهمتر از همه اين است که آگاهانه به کسی ضرر نزنی". هيچ آدم حرفه‏ای، خواه پزشک باشد، يا وکيل، يا مدير، نمی‏تواند به کارفرمای خود وعده‏ی انجام کار خوب دهد. آنچه می‏تواند بکند سعی و کوشش است. اما می‏تواند قول دهد که آگاهانه ضرر نخواهد زد و کارفرما نيز به نوبه‏ی خود بايد بتواند به گفته‏ی آن فرد حرفه‏ای اعتماد کند که آگاهانه به او صدمه نخواهد زد.

" آگاهانه به کسی ضرر نزن" قاعده اصلی اخلاق حرفه‏ای است، قاعده اصلی اصول اخلاق در مسئوليت‏های عمومی.

رهنمود: قاعده اول را رعايت کن: به کسی ضرر نزن! 

منبع: روزنوشت پيتر دراکر، ترجمه: فضل‏ا.. امينی، نشر فرا