ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٧ آبان ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 کتاب قديمی‏ترين و ماندگارترين وسيله ارتباط جمعی

يادم هست که هميشه کتاب را به عنوان بهترين دوست خطاب می‏کردند و اين صفت برای کتاب بوده، هست و خواهد بود.

  اختراع کتابت و چاپ کتاب يکی از مؤثرترين اختراعات در کل تاريخ بشر محسوب می‏شود. بعد از زبان و کلام، هيچ تحول ديگری به اندازه کتاب، چنين نقش عظيمی در توسعه انسانی بازی نکرده است. در اروپای قرن پانزدهم، چند سال قبل از آنکه کريستف کلمب به مقصد آمريکا حرکت کند، يک موفقيت فنی بزرگ به‏دست آمد و چاپ کتاب ميسر شد. تاريخ غنی و پربار کتاب، از الواح و طومارها تا صنعت معاصر چاپ کتاب، مرحله‏ای مهم و حياتی از تکامل فرهنگ انسان به‏شمار می‏آيد. کتاب به صورت يک منبع مهم ارتباطی، هنوز هم مورد توجه و احترام است. کتاب يک منبع غنی برای آموزش و مهمترين مرجع ما در مورد مسائل مختلف است. از آنجايی‏که کتاب خيلی راحت قابل دسترس است و همه با آن آشنا هستند برای مردم معاصر خيلی سخت است که جايگاه واقعی کتاب را درک کنند و بدانند هيچ وسيله ارتباطی ديگری به سادگی نمی‏تواند جای کتاب را بين اشخاص و اجتماع بگيرد.

و اين حقيقت که کتاب نه تنها توانسته است وجود خود را حفظ کند بلکه تا حدودی به رقابت با وسايل ارتباطی جديد برخاسته است، اهميت آن را به خوبی نشان می‏دهد. و به عنوان يک وسيله ارتباطی قوی و پرنفوذ در جامعه باقی می‏ماند و به صورت مخزن دستاوردهای فرهنگی و تمدن عمل می‏کند. با آنکه وسايل ارتباطی روز به روز توسعه می‏يابد و وسايل ارتباط جمعی جديد جايگزين وسايل ارتباطی قديمی می‏شوند ولی در مورد کتاب اين جايگزينی صدق نمی‏کند.

 

 اين نوشته‏ها بخشی از کتاب " شناخت ارتباطات جمعی، نوشته ملوين دفلور،  اورت ای. دنيس" است که آقای سيروس مرادی زير نظر دکتر ناصر باهنر اين مجلد را ترجمه کرده است. و از سوی انتشارات دانشکده صدا و سيما در زمستان سال 1383منتشر شده است. 

کتاب مذکور، منبع و مرجع مفيدی برای دانشجويان علوم ارتباطات در گرايش‏های مختلف است که در آن وسايل ارتباط جمعی اعم از رسانه‏های چاپی، رسانه‏های شنيداری و رسانه‏های نوين مورد بحث قرار گرفته است.