بار خدايا
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

    

 •  خدایا، اکنون که به لطف خود به من جرأت خواستنش را عطا کردی؛ 
    بيش از قبل ياريم کن که رضا باشم به آن چه تو خواهی، 
    نه آن چه گمان می‏کنم خير است و من می‏خواهم.
 • پروردگارا، تو خود خير واقع را بر من بنما و راهش بر من بگشا.
 •  کمکم کن تا با تو عهدی ببندم استوار؛
 • توان تعهدی را بر من ببخش ماندگار؛
 • از تو کمک می‏خواهم، از تو پيش از هر چيز تو را می‏خواهم.
 • از تو، ايمانی ناگسستنی و باوری استوار را،
  در بهترين و بدترين شرايط توکل به تو را،
  شکيبايی متين در اوج بی‏تابی و بی‏قراری را،
  در صعب‏ترين شرايط سهل‏ترين آرامش را می‏خواهم.