چشمان من حرف می زنند!
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱٥ مهر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

   

      روزت مبارک نازنین

نازنین روزت مبارک!

شما را به خواندن یک شعر زیبا درباره کودکان از استاد جبران خليل جبران دعوت میکنم:

              http://agutie.homestead.com/files/children_1.html