ماه رمضان
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

        

         رمضان؛ یعنی باران پر برکت رحمت الهی

         اگر تو از این باران خیس نشدی؛ دلیل بر نباریدن باران نیست.

         شاید این تو بودی که نخواستی زیر باران خیس شوی و

         چه عجیب است اگر زیر باران خیس شوی...