ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱٦ امرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

9 اندرز از کريستين لارسون:

1- چنان قوی باش که هيچ عاملی آرامش فکر تو را به هم نزند.

2-  درباره سلامتی, شادمانی و خوشبختی سخن بگو.

3- خوبی‏های دوستانت را به آنان گوشزد کن.

4- در هر چيز جنبه روشن آن را ببين.

5- هميشه درباره پيشامدها فکر کن.

6- از موفقيت ديگران همان قدر خوشحال باش که از موفقيت خودت خشنود می‏شوی.

7- به اشتباه‏های گذشته فکر مکن اما از آنها درس بگير.

8- شاد باش و به هر کس لبخند بزن.

9- آنقدر بزرگ باش که نگران نشوی, آنقدر نجيب باش که خشمگين نشوی

و آنقدر شاد باش که اجازه ندهی مشکلی بروز کند.