مصاحبه علمی و مصاحبه خبری
ساعت ٤:۱٤ ‎ق.ظ روز ٢٩ خرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

مصاحبه

 

تعريف:

عبارت است از پرسش و پاسخ ميان دو يا چند نفر به منظور انتقال يک پيام ارتباطی (خبر يا غير خبر) که يک سمت آن مصاحبه شونده و سمت ديگر آن مصاحبه کننده قرار دارد. يک نوع ارتباط بين خبرنگار و مصاحبه‏شونده است که برای دريافت اطلاعات تازه, آگاهی از واکنش افراد عادی و معروف و انعکاس نظرها, افکار و اطلاعات ويژه شخصيتها و ساير افراد جامعه انجام می‏گيرد.

 

مصاحبه‏های خبری:

- خبری بودن مصاحبه‏های خبری/ رسانه‏ای, وجه مشخصه مهم آنها است.

- در اين نوع مصاحبه, تازگی اطلاعات نقش اساسی را ايفا می‏کند.

- پيرامون اخبار و رويدادهايی است که همزمان واقع شده يا در حال وقوع هستند.

- خبرنگار به دنبال يافتن پاسخ سؤالهايی است که از 6 عنصر خبری ( چه, چرا, چگونه, چه کسی, کی, کجا) ناشی می‏شود.

- اين نوع مصاحبه از جمله متداولترين شيوه‏های کسب خبر محسوب می‏شود.

- خبرنگار در صدد شکافتن موضوع و رفع ابهام است.

 

مصاحبه خبری سه خصلت ويژه دارد:

1-    موضوع مصاحبه در رابطه با رويدادهای جاری است.

2-    مصاحبه‏شونده ( منبع خبر) کسی است که گفته‏های او برای خواننده ارزش و اعتبار دارد.

3-    خبر تنظيم‏شده اطلاعات بيشتر و تازه‏ای برای روشن‏شدن و فهم موضوع به خواننده می‏دهد که در خبر قبلی نبوده است.

 

مصاحبه علمی:

مصاحبه علمی يا تحقيقاتی را به صورت زير می‏توان تعريف نمود:

 

" يک گفتگوی دو نفره که از سوی مصاحبه‏گر, جهت کسب اطلاعات مربوط به پژوهش آغاز می‏گردد و توسط وی بر موضوعاتی متمرکز می‏شود که او برای دستيابی به هدفهای تحقيق- که شامل توصيف, پيش‏بينی يا توضيح منظم است- به آنها نياز دارد."

در واقع مصاحبه علمی در روش تحقيق به عنوان يکی از روشهای گردآوری اطلاعات در علوم اجتماعی  استفاده می‏شود؛ که اين روش در تحقيق زمينه‏يابی مانند روش " پرسشنامه" در گردآوری اطلاعات کاربرد مهمی دارد. بطوری‏که محقق با استفاده از مصاحبه اطلاعات مورد نياز برای تحقيق را گردآوری کرده و سپس تجزيه و تحليل می‏کند.